סיפורי שבת  

 
     

שבת במדבר/  מירי צללזון 

 

 תבלין של שבת ריחו נודף/ אגדת חז"ל

        מתוך ספר "האגדה"

מעשה בחסיד שחילל את

         השבת בשגגה / חסידי

חלות לשבת / אגדת חז"ל

        עיבוד מירי צללזון 

 יוסף מוקיר השבת / אגדת חז"ל

       מתוך ספר "האגדה"

רגש השבת / חסידי 

התבלין היקר/ אגדת חז"ל

        עיבוד מירי צללזון

 בעה טעמי שבת בלחם יבש/ אגדת חז"ל

        עיבוד תקוה שריג

מלאך שחור ולבן/ אגדת חז"ל

        עיבוד מירי צללזו

 החסיד והשבת / אגדת חז"ל

         עיבוד תקוה שריג

 פרה שומרת שבת/ אגדת חז"ל

       עיבוד תקוה שריג

תבלין של שבת/ אגדת חז"ל

        עיבוד מירי צללזון