אתר אינטרט בנושא מחזור חיי הצמח

קורס הוראת מדע וטכנולוגיה בסביבה מתוקשבת

שם המרצה : דר' משה ברק

שם העורכת : דפנה ויסמן

אוכלוסיית היעד : תלמידי ביה"ס היסודי, כתות ג' – ד'

מסגרת הלמוד : נושא בת"ל במדעים

 ביבליוגרפיה

 

 

 

 

  

 

 

צפייה מיטבית רזולוציה 1024*768