מפגש כיתות ד'-ו' עם הסופרת עפרה גלברט-אבני

במהלך המפגש שוחחה עפרה עם הילדים על ספרים שכתבה ובמיוחד על הספרים: "סוד הבית הורוד", "המכוערים של דניאל", "קירות שלא רואים" ו "מאחורי דלתות סגורות". היא ספרה לילדים שבספרים אלה נתנה את "המקרופון" בכל פעם לקבוצה אחרת שיש עליה "אמירה מכלילה" או "סטיגמה חברתית".

הספר "סוד הבית הורוד" עוסק ביחס החברה לקשישים, "המכוערים של דניאל" ביחס החברה לנכים, "קירות שלא רואים" בחרם, נידוי ולחץ חברתי ו"מאחורי דלתות סגורות" בשמירת סודות בתוך המשפחה וההשפעה שיש לכך על שומרי הסוד. הילדים שוחחו עם עפרה על הנזק והעוול הנגרמים ליחידים בקבוצה שהסטיגמה אינה נכונה לגביהם ומדוע חשוב להמנע מהשימוש בסטיגמות. השיחה לוותה בדוגמאות מחיי היומיום שהציגה עפרה והילדים תרמו דוגמאות משלהם. 

הילדים היו מרותקים, גילו עניין והשתתפו באופן פעיל בשיחה. לשאלה: "האם הסיפורים שכתבה אמיתיים" השיבה עפרה שעל-פי רוב הגיבורים בספריה דמיוניים, אבל האירועים שהם חווים ומה שהם מייצגים הוא אמיתי. 

לעפרה, בשם הילדים והצוות המלווה, תודה גדולה על המפגשים המרתקים ומצפים כבר לספריך הבאים.

כתבה: שרון- ספרנית בית הספר.