מחוונים 

 מחון להמלצה על ספר.

ענת שי

 

 מחוון להערכת עבודה אישית.

ענת שי

 

 מחוון לכתיבת כותרת.

ענת שי

 

 מחוון לכתיבת כתבה.

ענת שי

 

 מחוון-מאמר עמדה.

ענת שי

 

 מחוון לכתיבת סיפור עם

רונית יחזקאל

 

 מחוון לכתיבת סיפור מיתולוגי.

רונית יחזקאל

 

 הערכת שיחזור.

רונית יחזקאל

 

 מחוון לכתיבת ידיעה

רונית יחזקאל

 

 מחוון לכתיבת כתבה.

רונית יחזקאל

 

 מחוון לכתיבת נקיטת עמדה

רונית יחזקאל

 

 מחוון לכתיבת ראיון.

רונית יחזקאל

 

 קריטריונים להערכת נושא עיוני.

ענת שי

 

 מחוון - טקסט טיעון ושיכוע 

ענת שי

 

 מחוון לתקשורת יעילה

אירית הראל

 

 מחוון לתקציר

ענת שי

 

 מחוון לכתיבת אירוע היסטורי

ענת שי

 

 מחוון לכתיבת טיעון

ענת שי

 

 מחוון לבדיקת תוצרים

ענת שי

   מבנה של הבעת דעה

ענת שי

 

 

     

 מחוונים לכתיבה טיעונית

רונית חזן