אפשר (ומותר) לחשב גם אחרת - הדגמות לשיטות חישוב מגוונות

  
   
 
 
       
  
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

סרטונים בנושאים מתמטיים מגוונים

 
 

ספרים מוזרים - שברים פשוטים

 

 

כפל שברים  - חלק א

 

 

כפל שברים - חלק ב

 

קפטן הף וקפטן גראף - הרחבת כישורים מתמטיים באמצעות שימוש במחשבון 
 
 
הכל בגלל אגוז קטן - הרחבת כישורים מתמטיים באמצעות שימוש במחשבון
 

 

האלוף - הרחבת כישורים מתמטיים באמצעות שימוש במחשבון
 

תיבת נח - חלק א

 

 

תיבת נח - חלק ב

 

  

ביש וגדא - מרוץ המכשולים הפריקים

 

דרכון לעשרוני - חלק א

 

דרכון לעשרוני - חלק ב 

 

חכמה גדולה - איך יוצאים מהפלונטר?
 
 

חילוק עם שארית - חלק א 

 

חילוק עם שארית - חלק ב

 

חכמה גדולה - טבעת מביוס
 
 
 
 
מתי בלש מתמטי - חלק 1 
 
 
 
מתי בלש מתמטי - חלק 2 
 
 

 מתי בלש מתמטי - חלק 3  
 

חיסור בשברים - חלק א

 
חיסור בשברים - חלק ב 

המלך ואט - מדידת נפח, מבוא למספרים עשרוניים