כניסה למערכת
ניצני הנגב - בית קמה
שלומית גולני
הדרכה למשתמש

 

 

 

  

 

 

 
בית קמה, ד.נ. הנגב

מיקוד - 85325

 טלפון: 08-9918068 

פקס: 08-9915401

 

מייל למנהלה :

orlykad4@hinuchm.k12.il

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

שנת לימודים מוצלחת לכולנו! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

מ
ה

ח
ד
ש
 

 
בית חינוך

ניצני הנגב

מברך את כל

המבקרים באתר שלנו!

   
     
                                          
ארכיון כתבות תשע"ב
 
 
 

בית הספר משתתף בתכנית תקשוב המאה ה-21

אתר המנהל למדע וטכנולוגיה