כניסה למערכת
מקיף ו - אשדוד
נחמה ברבירו
הדרכה למשתמש

 

     
     

 

 

http://partnerpage.google.com/mvav.org

 

 

 

 בי"ס מקיף ו' חרת על דגלו את החזון לחנך לערכים הומאניים, דמוקרטיים, לאומיים ואוניברסליים,
שיטפח בוגר מעורב, שותף וביקורתי תוך חשיפתו לעולם טכנולוגי מודרני ולסביבה משתנה.