כניסה למערכת
אשכול - באר שבע
סימונה בייזרמן
הדרכה למשתמש

 
 רחבת מגידו 12 באר - שבע, 84773 טל': 08-6410188 פקס:08-6441001
 מספר המבקרים -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ליצירת קשר - מנהלת האתר - simonab857@gmail.com

 בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי.
למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית
הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. 
כל פנייה בנדון תזכה
למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך.
בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר
זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע  את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה
, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.
 

 

  

       

   

תכנית לאומית- התאמה למאה ה-21פורטל התוכן החינוכי                                              

 מנהלת האתר - סימונה בייזרמן