הבדואים בנגב

הלבוש הבדואי

המשפחה הבדואית

המאכלים הבדואים

 

 

 

 

 

 

 

 

השבט הבדואי       

 היישובים הבדואים בנגב 

 הבדואים כיום...