יצירה

                  

    

 

 

 

הרכבת צורות

הרכבת פנים

צורות וצבעים1  

צורות וצבעים 2 

סובב וצייר

הרכב תמונות בעזרת המילים מנוקדות 

 

 צביעה1

 צביעה2

 צביעה3

 צביעה4

 צביעה5

 ליצייר דמוייות

דפים להדפסה וצביעה

יצירה עם ילדים 

יצירה עם ילדים 

הרכב וצבע