חנוכה בהשבחה

משחק סימני התחלקות - השבחה

גלים> מתמטיקה > הכרת המספרים > סימני התחלקות

תרגול סימני התחלקות 3,6,9

תרגול כל סימני ההתחלקות

משחקי חשבון לחנוכה

חנוכה חג האור