משל הצרצר והנמלה / לה פונטיין

כל הקיץ זימר ושר
הצרצר
ונותר בקור בחוסר כל ובלי דבר.

לא שום דבר בכלל,
לא תולעת, לא זבוב, לא שלל.

הלך רעב לבקש חמלה
משכנתו הנמלה.
ביקש להצלה:
גרגרים בהשאלה.

"עד בוא עונת הקיץ הבאה,
אחזיר קרן וריבית - את כל ההלוואה."

הצהיר,
דבר הצרצר לפני קציר.

הנמלה מטבעה
אינה מלווה נדיבה.

" מה עשית כל הקיץ?!"
גערה בצרצר בקול מחמיר.

"מצאתי חן ביום, בליל
לכל עובר שוררתי שיר."

"שיר שוררת? יפה מאוד.
שמחת זקנתי. אז צא לרקוד."

 

ערכו השוואה בין המשל שנכתב ע"י איבן קרילוב והמשל שנכתב ע"י לה פונטיין. התייחסו לנקודות הבאות:

א. סוג המשל

ב. אורך המשל

ג. לשון המשל

ד. תאור הנמלה

ה. תאור הצרצר

ו. התנהגות הנמלה

ז. התנהגות הצרצר

ח. חרוזים

ט. מוסר השכל