קורות חיים - ויקיפדיה

מרכז זלמן שזר קורות חיים - הספרייה הוירטואלית של מט"ח אתר נשיאי המדינה כותר - מט"ח
אתר הכנסת

אנציקלופדית YNET חב"דפדיה קורות חיים - ארכיטקט מרכז זלמן שזר ויקיפדיה
אתר משרד ראש הממשלה קורות חיים או"ח משרד ראש הממשלה - הנצחה נשיאי המדינה אתר הכנסת ערוץ הכנסת סרטון