קורות חיים - ויקיפדה

קורות חיים - הספרייה הוירטואלית של מט"ח נשיאי מדינת ישראל כותר - מט"ח קורות חיים - ארכיטקט
יד יצחק בן צבי

אתר הכנסת צריף יצחק בן צבי אנציקלופדיית ynet תנועת העבודה הישראלית
אתר פקיעין סרטון ביקור יצחק בן צבי בכפר משימה בית ספר אושיסקין נהריה