קורות חיים מתי"א חולון

קורות חיים ויקיפדיה הספרייה הוירטואלית של מט"ח אנציקלופדית ynet אתר הכנסת
משרד הביטחון

סרטון נשיאי המדינה קורות חיים ארכיטקט אתר חיל האוויר
משרד ראש הממשלה משימה בית ספר אושיסקין נהריה מתי"א ת"א-יפו